انتخاب صفحه

Ever-Power کاهش دهنده سرعت
محدوده تولید
・ ظرفیت : 15W ~ 11kW
ratio نسبت کاهش : 5 ~ 1440
・Motor type:Three phase・premium efficiency・high effectiveness・for inverters・single stage・موتور سیکلو outdoor・waterproof・improved explosion resistence・overseas standard・input hollow

موتور دنده Ever-Power
محدوده تولید
・ ظرفیت : 40W ~ 2.2kW
ratio نسبت کاهش : 3 ~ 200
・Motor type:Three phase・premium efficiency・high effectiveness・for inverters・single stage・outdoor・improved explosion resistence・overseas standard

Ever-Power کاهش دهنده سرعت
محدوده تولید
・ ظرفیت : 0.1 ~ 132kW
ratio نسبت کاهش : 2.5 ~ 658503
・Motor type:Three phase・premium efficiency・high performance・for inverters・outdoor・improved explosion resistence・explosion-evidence・overseas standard・input hollow

The speed reducer which decelerates the rotational speed and generates outputs. “Ever-Power rate reducer” is usually a best-selling item that achieves excellent durability and high efficiency using its ingenious arc-formed gears, and its features are a wide selection of reduction ratios and stable torque. The “Ever-Power gear motor”, which really is a parallel shaft, is compact and easy to make use of. The “Ever-Power speed reducer” of the orthogonal axis corresponds to various applications. In case you are looking for a acceleration reducer in Thailand, please contact us.
ترکیب اصلی محصولات

Lubrication Technique Grease lubricated or Essential oil Lubricated (oil Pump lubrication avaliable)
Method of Coupling with Driven Machine Coupling, gears, chain sprocket or belt
Regular CE, UL, CSA, CCC, ISO 9001, ISO 14001

نماد منوی سمت چپ