انتخاب صفحه

Splines برجستگی یا دندان [1] [2] [3] در شافت محرک است که با شیارهایی در یک قطعه جفت مشبک می شود و گشتاور را به آن منتقل می کند ، و مطابقت زاویه ای بین آنها را حفظ می کند.

به عنوان مثال ، دنده ای که بر روی شافت سوار شده است ممکن است از شاخه نر بر روی شافت استفاده کند که با اسپلین زنانه دستگاه مطابقت داشته باشد. خطوط در شافت درایو تصویر با خطوط زنانه در قلب صفحه کلاچ مطابقت دارد ، در حالی که می توان نوک صاف محور را در خلبان پشتیبانی کرد گیربکس سیاره ای تحمل در چرخ دنده. جایگزینی برای splines قطعاً یک کلید اصلی و حیاتی است ، اگرچه splines عمر خستگی طولانی تری را ایجاد می کند. [2]

نماد منوی سمت چپ